Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

godsavethedream
Reposted fromweightless weightless
godsavethedream
6669 a8d2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow

July 01 2017

godsavethedream

June 28 2017

godsavethedream
8332 56bf
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
godsavethedream
3975 aaad 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
godsavethedream
9030 2ad7
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
godsavethedream
Jak minął dzień? - nie pytam i tak widzimy się rzadko. To już chyba rok, odkąd na Ciebie nie patrzę. Raczej nie podajemy sobie rąk, raczej nie pokazujemy palcem. Raczej mało obchodzimy się nawzajem.
— happysad
godsavethedream
1410 0ce9
godsavethedream

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

April 30 2017

godsavethedream
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
godsavethedream
4579 e5d6
godsavethedream
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
godsavethedream
Zmieniłeś się... Wolałam cię tamtego, innego, którego poznałam, o którym Ty sam już zapomniałeś, a którym jeszcze tak niedawno byłeś.  Wolałam cię kiedy mówiłeś mniej, ale mądrzej. Kiedy żartowałeś bardzo rzadko, ale te żarty rozbawiały wszystkich. Kiedy twój język był wyszukany, elegancki, czysty, a nie przepełniony wulgaryzmami i przekleństwami. Kiedy siedząc w restauracji rozmawiałeś ze mną, a nie siedziałeś cały czas z nosem w telefonie. Kiedy pisałeś ze mną 'ot, tak', bo dobrze się nam rozmawia, a nie kiedy potrzebujesz koła ratunkowego. 
Taki byłeś kiedy jeszcze nie przyjaźniłeś się z nią. Oddaj mi tamtego siebie.
Bo taki ty to już nie ty.
I choć wciąż zależy mi na tobie to już cię nie lubię.
 
— wetryagain.soup.io z serii: co myślę, a czego nigdy nie powiem
godsavethedream
9992 de20
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

godsavethedream
godsavethedream
7758 917b

April 14 2017

6644 59b0 500

April 13 2017

godsavethedream
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamoth-into-flame moth-into-flame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl