Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

godsavethedream
1060 41d0 500
Reposted frombudas budas viagreywolf greywolf
godsavethedream
8923 9300 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf

September 30 2019

godsavethedream
0993 ce4c
Wisława Szymborska, Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
Reposted fromRowena Rowena vianiskowo niskowo
godsavethedream

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

godsavethedream
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
2079 9d47 500
godsavethedream
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
godsavethedream
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
godsavethedream
godsavethedream
godsavethedream
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
godsavethedream
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
godsavethedream
Wczesny ranek. Wyruszyć o świcie. Podróżować dookoła, wyprzedzając słońce, ukraść mu cały dzień. Robić tak bez końca i nie starzeć się ani o dzień.
— James Joyce "Ulisses"

September 18 2019

godsavethedream
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo vianieobecnosc nieobecnosc
godsavethedream
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl vianieobecnosc nieobecnosc
godsavethedream
0240 41e3
Reposted fromciarka ciarka vianieobecnosc nieobecnosc
godsavethedream
9839 d806 500
Reposted fromonlyman onlyman

September 17 2019

godsavethedream
7902 f66a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
godsavethedream
0400 7d36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 31 2018

godsavethedream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl